https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/07/Pavel-Holec.jpg?fit=2754%2C2753&ssl=1

Ing. Pavel Holec

HPLC specialista

Pavel absolvoval bakalářské i magisterské studium Technologie konzervování a restaurování na VŠCHT v Praze. V rámci svých závěrečných prací se zabýval zejména degradací přírodních polymerů. Po dokončení studia nastoupil na doktorský studijní program na TUL na Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Zaměřuje se na stejnosměrné a střídavé elektrické zvlákňování roztoků polyamidů nebo polyesterů a dílčí analytickou činnost.