Výzkum a vývoj

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Aktuální výzkumné projekty

Nanopharma je příjemcem dotace v rámci programu TREND

https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2023/03/Logo-MPO4.jpg?fit=290%2C150&ssl=1
č.j.: TACR/9-9/2022NANOBAR Funkční bariérové textilie s nanomembránou pro ochranné oděvy
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
PAROPROPUSTNOST A VODĚODOLNOST
OCHRANNÉ ODĚVY
KOMPOZITNÍ MATERIÁL
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2023/03/Projekt_16.jpg?fit=2709%2C2709&ssl=1

Cílem projektu je realizovat funkční bariérové textilie určené pro ochranné oděvy především pro oblast integrovaného záchranného systému. Textilní materiály budou koncipovány tak, že budou multifunkčním způsobem chránit před tepelným zářením, budou paropropustné a voděodolné a budou schopny eliminovat kontaminaci toxickými látkami, se kterými pracovníci integrovaného záchranného systému mohou přijít do styku. Ochranné oděvy budou poskytovat vysokou míru ochrany při rizikových hasebních zásazích, při zásazích civilní obrany, ale bude je možno využít i k rozšíření ochranných parametrů armádních uniforem.

Aktuální výzkumné projekty

Nanopharma je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzva III - IX programu podpory APLIKACE

https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/vlajka-eu2.jpg?fit=500%2C156&ssl=1
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026709Elektroizolační nanokompozitní materiál pro vysokoenergetické stroje a zařízení
NANOVLÁKENNÝ ELEKTROIZOLANT
VYSOKÁ ÚČINNOST
ENERGETIKA
KOMPOZITNÍ MATERIÁL
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_07_w.jpg?fit=1471%2C1471&ssl=1

Projekt „Elektroizolační nanokompozitní materiál pro vysokoenergetické stroje a zařízení“ je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu elektroizolačního kompozitu s nanovlákennou složkou pro zvýšení elektroizolačních vlastností, který je využitelný v silnoproudé energetice, především v oblasti velkých točivých strojů, jako jsou trakční motory a generátory. Cílem projektu je vývoj a validace nového prototypu silnoproudého elektroizolačního materiálu s obsahem nanovlákenné složky pro využití v silnoproudé energetice.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026712INCOTEX Opakovaně použitelné smart inkontinenční spodní prádlo
INOVATIVNÍ SUPERABSORBENT
UDRŽITELNOST A EKOLOGIE
CHYTRÝ TEXTIL
UŽIVATELSKÝ KOMFORT
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_15.jpg?fit=1022%2C1021&ssl=1

Cílem projektu je navrhnout pro skupinu osob s nízkým až středním stupněm inkontinence opakovatelně použitelné spodní prádlo se smart prvky. Předmětem výzkumu a vývoje bude nalezení optimální sorpční vrstvy, jak na bázi textilií, tak tenké odnímatelné nanovlákenné vrstvy. Prádlo bude vybaveno integrovaným elektronickým systémem, který bude upozorňovat na únik moči či nasycení spodního prádla prostřednictvím mobilní aplikace či zvukové signalizace a bude tyto události zaznamenávat.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024310Nanovlákenný kolorimetrický chemisenzor netrvanlivých potravin
CHYTRÝ OBAL
DETEKČNÍ SYSTÉM
UDRŽITELNOST A EKOLOGIE
BEZPEČNOST POTRAVIN
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_06_2_w.jpg?fit=3022%2C3021&ssl=1

Projekt “Nanovlákenný kolorimetrický chemisenzor netrvanlivých potravin” je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu nanovlákenného chemisenzoru za účelem detekce aminových sloučenin produkovaných metabolismem mikroorganismů v oblasti obalového průmyslu netrvanlivých potravin. Výsledný nanovlákenný chemisenzor se skládá z funkcionalizované nanovlákenné vrstvy vhodným indikátorem, kdy při kontaktu s produkty rozkladu dojde k barevné indikaci. Nanovlákenný chemisenzor v balení potravin může poskytnout cenné informace o čerstvosti a bezpečnostním stavu potravin, zajistit jejich kvalitu po delší dobu a zabránit jejich zneužití. Cílem projektu je vyvinout a validovat prototyp nanovlákenného chemisenzoru pro využití v obalovém průmyslu netrvanlivých potravin.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024311Absorpční nanovlákenná vrstva obohacená o aktivní látky jako inovativní komponent produktů dámské osobní hygieny
EKOLOGICKÝ SUPERABSORBENT
BIODEGRADABILNÍ NANOVLÁKNA
ZDRAVÍ POKOŽKY
ANTIBAKTERIÁLNÍ VRSTVY
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_10_2_w.jpg?fit=2682%2C2682&ssl=1

Projekt „Absorpční nanovlákenná vrstva obohacená o aktivní látky jako inovativní komponent produktů dámské osobní hygieny“ je zaměřen na výzkum a vývoj nového kompozitu, který díky zabudovaným superabsorbentům ve struktuře nanovláken s minimálním ekologickým dopadem značně prodlouží funkční dobu produktu a povede k nižší spotřebě, a tedy nižšímu množství vznikajícího odpadu. Nanovlákna budou navíc obohacena o látky podporující přirozené vaginální prostředí a látky prospěšné pro zdraví pokožky za účelem snížení rizika bakteriální infekce, která je běžná při používání produktů dámské osobní hygieny. Výsledný kompozit bude vykazovat značnou inovativnost, komerční potenciál, pozitivní dopad na zdraví uživatelek produktů dámské osobní hygieny i na uživatelský komfort a v neposlední řadě také značný dopad ekologický. Cílem projektu je vyvinout a validovat nový kompozit absorpční nanovlákenné vrstvy pro produkty dámské osobní hygieny s obsahem aktivních látek.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015440Multifunkční dermální krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí pro kosmetologické a dermatologické terapie
INKORPORACE AKTIVNÍCH LÁTEK
POKROČILÝ DRUG DELIVERY SYSTÉM
DERMATOLOGIE
NANOVLÁKENNÝ DERMÁLNÍ KRYT
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_08_w.jpg?fit=3784%2C3784&ssl=1

Projekt „Multifunkční dermální krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí pro kosmetologické a dermatologické terapie“ je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu biodegradabilního dermálního krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí (API) ve formách využitelných v oblasti kosmetologických a dermatologických zákroků (např. suché obličejové masky, kryty na vybrané oblasti těla, jako např. krku, dekoltu, stehen a abdominální oblasti). Výsledné kompozitní krytí kombinuje biodegradabilní ultralehký strip ve formě nanovláken, který je určen pro cílené topické a transdermální dodávání a řízené uvolňování API a regenerační funkci, zatímco dvě vnější vrstvy speciálně navržené netkané textilie poskytují lepší bariérové a mechanické vlastnosti. Cílem projektu je vyvinout a preklinicky validovat prototypy dermálního krytí s řízeným uvolňováním API pro vybrané případy užití v oblasti kosmetologie a dermatologie.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010272Biodegradabilní depotní systém pro cílené transdermální podávání biologicky aktivních látek
INKORPORACE AKTIVNÍCH LÁTEK
POKROČILÝ DRUG DELIVERY SYSTÉM
NANOVLÁKENNÝ KOŽNÍ KRYT
TKÁŇOVÉ INŽENÝRSTVÍ
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_09_2_w.jpg?fit=4024%2C4024&ssl=1

Projekt „Biodegradabilní depotní systém pro cílené transdermální podávání biologicky aktivních látek “ řeší výzkum a vývoj zcela nového typu biodegradabilního nosiče léčiv ve formě náplasti a kožního krytu synergicky kombinující dva typy pokročilých materiálů – keramických submikronových sfér a submikronových vláken. Biodegradabilní nosič ve formě náplasti je určen pro cílené dodávání a řízené uvolňování lidokainu (a dalších malých molekul), zatímco kožní kryt je určen pro cílené dodávání a řízené uvolňování velkých proteinů typu růstových faktorů. Cílem projektu je vyvinout a preklinicky validovat tento nový biodegradabilní depotní transdermální systém pro dodávání terapeuticky aktivních látek, který bude ve formě náplasti lokálně a řízeně uvolňovat modelové léčivo (lidokain) za účelem léčby neuropatické bolesti. V případě kožního krytu se bude jednat o biodegradabilní nosič specifických růstových faktorů a/nebo výtěžků z kmenových buněk, který bude využíván k léčbě kožních defektů, zejména popálenin.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009972Nanovlákenné nosiče aktivní látky pro fotodynamickou terapii slizničních lézí
POKROČILÝ DRUG DELIVERY SYSTÉM
ŠETRNÁ LÉČBA
JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ APLIKACE
CÍLENÁ PÉČE
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_13.jpg?fit=1016%2C1015&ssl=1

Projekt „Nanovlákenné nosiče aktivní látky pro fotodynamickou terapii slizničních lézí“ je zaměřen na výzkum a vývoj inovativního nanovlákenného nosiče aktivačních látek pro fotodynamickou terapii zejména derivátů kyseliny aminolevulové určeného v kombinaci s laserovými paprsky pro cílenou fotodynamickou terapii slizničních lézí všech etáží trávicího traktu (v dutině ústní a ve střevě). Cílem projektu je získat a vhodnou formou ochránit podklady k výrobě, klinickému hodnocení a relevantním nově vyvinutým metodám kontroly kvality vyžadovaným SÚKL pro tyto inovativní přípravky a vyrobit validační šarže vyžadované pro schválení výroby.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004826Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken
FUNKCIONALIZOVANÁ NANOVLÁKNA
DETEKCE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
HI-TECH DIAGNOSTIKA
KOMPLEXNÍ DETEKČNÍ SYSTÉM
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_01_w.jpg?fit=2993%2C2992&ssl=1

Projekt „Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken“ je zaměřen na výzkum a vývoj polymerních biokompatibilních koaxiálních nanovláken, upravených pro cílenou detekci specifických molekul a umožňujících následné řízené uvolňování funkčních látek. Cílem projektu je vyvinout detekční systém vázaný v nanovlákenné matrix, který při reakci s cílovou látkou povede k indikaci pomocí specifických markerů, nebo k uvolnění funkčních látek z jádra koaxiálního nanovlákna. Aplikace komplexního detekčního systému je cílena primárně do oblasti zdravotnictví, kde umožní časnou indikaci řady onemocnění spojenou s okamžitou terapeutickou reakcí.

Aktuální výzkumné projekty

Nanopharma je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzva VI. programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY

https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/vlajka-eu2.jpg?fit=500%2C156&ssl=1
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026471Superabsorpční nanovlákenné vrstvy využitelné v oblasti městské zelené infrastruktury a zemědělství
NANOVLÁKENNÝ SUPERABSORBENT
MODIFIKACE NANOVLÁKEN
EKOLOGICKÝ PŘÍNOS
BOJ SE SUCHEM
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_12_2_w.jpg?fit=2499%2C2500&ssl=1

Předmětem projektu je vývoj a ověření účinnosti nanovlákenných absorpčních vrstev pro zemědělské aplikace, které mají půdě zajistit dostatečnou závlahu zejména v období sucha a zároveň mají potenciál zprostředkovat přísun živin pěstovaným rostlinám. Nanopharma cílí v rámci projektu Superabsorpční nanovlákenné vrstvy využitelné v oblasti městské zelené infrastruktury a zemědělství na jímání a další využívání dešťové vody pomocí nanovlákenných vrstev vyrobených ze superabsorpčních polymerů. Takové systémy by byly využitelné například v projektech městské zelené infrastruktury a došlo by tak k reálnému šetření vody používané pro zavlažování městské zeleně, nebo v zemědělství.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027766Vývoj validované metodiky měření obsahu aktivních látek v biokompatibilních nanovlákenných
NANOVLÁKNA V KOSMETICE
VYSOKÁ ÚČINNOST
VYUŽITÍ HPLC
ROVNOMĚRNÝ OBSAH AKTIVNÍCH LÁTEK
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/WEB-DSC_5003_2.jpg?fit=2677%2C2677&ssl=1

Cílem projektu je vývoj metodiky pro podrobnou charakterizaci obsahu aktivních látek pomocí chromatografických metod. Jedná se především o správný výběr chromatografické kolony, práci se software LabSolution (program pro měření a vyhodnocování dat z HPLC), optimalizaci metody měření aktivních látek (např. obsahu vitamínu E), validaci metodiky a sumarizaci závěrů ohledně homogenního rozptýlení aktivní látky ve vlastním nanovlákenném produktu.

Aktuální výzkumné projekty

Nanopharma je příjemcem dotace v rámci HORIZON 2020

https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/03/co-funded-european-2union.jpg?fit=300%2C213&ssl=1
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/03/tech-centrum3.jpg?fit=350%2C194&ssl=1
NEMOSINEInnovative packaging solutions for storage and conservation of 20th century cultural heritage of artefacts based on cellulose derivative
EKOLOGIE A UDRŽITELNOST
CHYTRÉ BALENÍ
OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ANTIMIKROBIÁLNÍ NANOVLÁKNA

V rámci projektu Nemosine Nanopharma vyvíjí nanovlákennou komponentu inteligentního obalu, který bude použit k ochraně historických artefaktů – starých desek, fotografií atd. Konkrétně se jedná o nanovlákennou vrstvu z PVDF a PAN, PS, PVB a PVP, do které jsou inkorporovány nebo kovalentně navázány antimikrobiální a antifungicidní látky. Výstupem projektu by měl být funkční obalový materiál s antimikrobiálními a antifungicidními účinky.

RISENanostructural surface development for dental implant manufacturing (Nanosurf)
NEINVAZIVNÍ MEDICÍNA
MODIFIKACE NANOVLÁKEN
PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA
NANOVLÁKNA VE STOMATOLOGII
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/6_BEZNA_NT_DETAILY_vz1_500x-1-e1645480759155.jpg?fit=1015%2C1021&ssl=1

V rámci tohoto projektu Nanopharma vyvíjí 3D nanovlákennou vrstvu za účelem tvorby výplně dentálních implantátů, případně bude využita nanovlákenná vrstva k povrstvení dentálních implantátů.

RISENovel 1D photonic metal oxide nanostructures for early stage cancer detection (CanBioSe)
NEINVAZIVNÍ MEDICÍNA
MODIFIKACE NANOVLÁKEN
DETEKCE RAKOVINY
ZLEPŠENÍ ŽIVOTA PACIENTŮ
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/05/Projekt_14.jpg?fit=1010%2C1011&ssl=1

V rámci tohoto projektu Nanopharma vyvíjí nanovlákenné vrstvy, které budou následně za pomoci ALD depozice povrstveny oxidy kovů nebo stříbrem za účelem vytvoření fotonického systému využitelného k detekci rakoviny.