Služby

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/03/WEB-DSC_48534.jpg?fit=6048%2C3416&ssl=1
Nanopharma nabízí materiálové řešení na míru technologickým a inovačním potřebám, které se opírá o rozsáhlé znalosti v oblasti materiálového inženýrství a znalosti různých technologií výroby nanovlákenných struktur. Dále nabízíme služby v oblasti kompletní charakterizace vyvíjených materiálů včetně biologického testování. Dále jsme schopni nabídnout kompletní služby v oblasti vývoje, výroby a testování účinku kosmetických produktů na bázi nanovláken, a to od počáteční formulace účinných látek v nanovlákenné vrstvě až po potřebnou regulatoriku pro uvedení produktu na trh.
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/6_BEZNA_NT_DETAILY_vz1_500x-1-e1645480759155.jpg?fit=640%2C644&ssl=1
Vývoj a výroba nanostruktur
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/WEB-DSC_5003_2.jpg?fit=640%2C640&ssl=1
Charakterizace materiálů
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/04/kim.jpg?fit=500%2C498&ssl=1
Biologické testování
https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/02/WEB-2-DSC_5663_3.jpg?fit=640%2C640&ssl=1
Multi Skin Center Test

PRŮMYSL, KOSMETIKA, ZDRAVOTNICTVÍVývoj a výroba nanovláken

Nanopharma se specializuje na výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů již řadu let.

Výsledkem je široká základna využívaných a vzájemně kombinovatelných technologií jejich přípravy, stejně jako bohaté portfolio různých typů struktur a zvlákňovaných materiálů, které je schopna svým klientům zakázkově vyrobit či sestavit individiualizované struktury na míru jejich potřebám.

 • Elektrostatické zvlákňování z tyčky
 • Bezjehlové elektrostatické zvlákňování
 • Koaxiální elektrostatické zvlákňování
 • AC zvlákňování
 • Odstředivé zvlákňování

PRŮMYSL, KOSMETIKA, ZDRAVOTNICTVÍCharakterizace materiálů

Nanopharma nabízí širokou škálu měření vlastností a to jak u polymerních roztoků, tak u nanovlákenných vrstev.
 • Měření vlastností roztoků
 • Skenovací elektronový mikroskop
 • Měření průměru a porozity nanovláken ze SEM snímků
 • Měření kontaktního úhlu a povrchové energie
 • Testy degradace nanovláken v simulovaných tělních tekutinách
 • Mechanické testování – mez pevnosti, stanovení adheze
 • HPLC analýza

KOSMETIKA, ZDRAVOTNICTVÍBiologické testování

Testy s buňkami jsou využívány především u materiálů v kosmetice či zdravotnictví. Velmi důležitá informace o materiálu je jeho cytotoxicita.
 • Testování cytotoxicity nanovláken/ kovů apod.
 • Testování adheze a proliferace buněk
  • Optická mikroskopie
  • Měření metabolické aktivity buněk
  • Fluorescenční mikroskopie

KOSMETIKAMulti Skin Center Test

Diagnostika pleti

Vzhledem k rostoucímu portfoliu Nanopharmy na poli kosmetiky, jsme rozšířili naše služby o profesionální diagnostiku pleti, která spolehlivě ověří účinnost kosmetických produktů.

 • Měření hydratace pokožky
 • Měření elasticity pokožky
 • Měření množství vrásek
 • Měření vlasové pokožky