https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2023/03/Johana-Kulhankova.jpg?fit=3175%2C3175&ssl=1

Ing. Johana Kulhánková

Vedoucí produktového vývoje

+420 605 532 670

kulhankova@nanopharma.cz

Johana absolvovala bakalářské i magisterské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru Biomateriály. V průběhu studia se zabývala především vlivem a úpravami simulovaných tělních tekutin na implantační scaffoldy. Po ukončení studia nastoupila na doktorský studijní program Nanomateriály na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Během doktorského studia se zaměřovala především na oblast molekulárního designu organosilanových nanovlákenných materiálů pro aplikace v regenerativní medicíně.

V Nanopharmě zastává pozici Vedoucí produktového vývoje. Mezi její hlavní pracovní náplň patří aktivní vytváření příležitostí a partnerství pro přípravu nových produktů v souladu s výzkumně-vývojovou a produktovou strategií, sledování trendů a doplňování materiálů k novým i probíhajícím projektům. Zároveň je jejím úkolem zajištění chodu laboratoří i koordinace výzkumných projektů, zakázek i smluvních výzkumů.