https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/07/Jakub-Erben.jpg?fit=2259%2C2259&ssl=1

Ing. Jakub Erben

R&D manažer

Jakub absolvoval magisterské studium v oboru materiálového inženýrství na Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Technické univerzity v Liberci, kde v roce 2014 obhájil svou absolventskou práci v oblasti biodegradabilních nanovlákených struktur pro regenerativní medicínu. Je zodpovědný zejména za návrh a realizaci vývojových řešení v rámci interních či zákaznických projektů. V současnosti se zaměřuje na výzkum v oblasti využití textilních i netextilních technologií pro přípravu biodegradabilních struktur a jejich využití v medicíně nebo analytické chemii. V této oblasti je autorem několika desítek vědeckých publikací a patentů.