https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/07/Marketa-Klicova.jpg?fit=2448%2C2448&ssl=1

Ing. Markéta Klíčová

Zástupce vedoucí výzkumu a vývoje

+420 731 231 434

klicova@nanopharma.cz

Markéta vystudovala Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na Technické univerzitě v Liberci, kde v roce 2018 úspěšně obhájila svou diplomovou práci v oboru Nanotechnologie. Jako zástupce vedoucí pro výzkum a vývoj je zodpovědná za řízení výzkumných činností v zakázkových i projektových spolupracích. Markéta získala za svou vědeckou práci řadu národních i mezinárodních ocenění.  Její expertízu potvrzují publikační výstupy, které prezentuje v rámci svého doktorského studia, zahraniční zkušenosti především ze stáže na Harvard Medical School a rozsáhlé zkušenosti s mediální prezentací výzkumu. Ochotně poskytne konzultace ohledně možností spolupráce v oblasti vývoje nových nanotechnologických produktů a představí technologické možnosti firmy.