https://i0.wp.com/nanopharma.cz/wp-content/uploads/2022/07/Senta-Mullerova.jpg?fit=2743%2C2743&ssl=1

Ing. Senta Műllerová

Manažerka kvality

Senta v roce 2021 úspěšně ukončila navazující studium oboru Netkané textilie a nanovlákenné materiály na Fakultě textilní na Technické univerzitě v Liberci. Diplomovou práci realizovala v oblasti nanovlákenných materiálů pro aplikaci v medicíně. Její práce byla oceněna na mezinárodní konferenci Nanocon 2021 a získala za ní Cenu Hejtmana Libereckého kraje za rok 2021. Má mnoho zkušeností s laboratorní prací, výrobou, charakterizací a testováním nanovlákenných a i textilních materiálů. V Nanopharmě je zodpovědná za vývoj a výrobu nanovlákenných masek. Můžete se na ni obrátit v případě zájmu o smluvní výzkum zejména v oblasti kosmetických výrobků.